ژنتیک دیابت نوع یک: بررسی نقش ژنTNF- چکیده: دیابت نوع یک (T1DM)از جمله بیماری های “خود ایمن” (Autoimmune diseases) است که محدود به عضو (Organ-specific) بوده و دامنه آسیب نسجی در آن منحصر به سلول‌های بتای جزایر پانکراس می‌باشد. ارتشاح سلولهای لنفوسیت (Lymphocyte infiltration) در سلولهای بتا که “انسولیت” (Insulitis) نامیده می‌شود، می‌تواند جز آنکه […]

ادامه مطلب ←

نقش ژنتیک در دیابت چقدر است؟ شاید شما ندانید که چطور به دیابت مبتلا شده اید و ممکن است نگران باشید که مبادا فرزندتان هم دچار این بیماری گردد. بر خلاف برخی ویژگیها، به نظر نمی آید که بیماری یاد شده به شکل ساده ای به ارث رسیده باشد. با این حال بدیهی است که […]

ادامه مطلب ←